tr en ar
Politikalarımız • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerine etkili ve farklı tasarımlarla kaliteli üretim ile çözüm üreten güvenilir bir firma olmak ve bu bağlamda müşteri portföyümüzü genişletmek
 • Tedarikçi ve müşterilerimize hizmet sağlarken, tüm ulusal, uluslararası kalite ,çevre mevzuat ve yasal yükümlülükleri takip etmek ve bunlara  uymak.
 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek, satış öncesi ve satış sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
 • Müşteri memnuniyetini esas alarak ilgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini kalite ve çevre konusunda sürdürdüğümüz hizmet faaliyetlerinde, çevreye verilebilecek olumsuz etkileri en aza indirmeyi
 • Tüm süreçlerle ilgili  çevre ve kalite sistemlerine yönelik risk ile  fırsatların değerlendirmesini sağlamak ve bunlarla ilgili olarak önlemleri alarak güncellemelerini takip etmeyi
 • Çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığımız çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştireceğimizi ve çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirleyip bunları azaltacağımızı
 • Süreçleri doğru ve etkin bir şekilde yöneten, kalite ve çevre hedeflerimizi uygulayabilen nitelikli çalışanlarımız ile gerçekleştirmeyi
 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
 • İnsan odaklı yaklaşım ile gelişimlerini destekleyen , çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak için eğitim programları düzenlemek ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gereken kaynakları sağlamak.
 • Firmamız Entegre Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir firma olmayı ,
 • İPEK MEKİK olarak bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.